Rośniemy :)

Grono fotografów w naszej agencji znów się powiększyło. Witamy na pokładzie Wojtka Moskwę i zachęcamy do zapraszania na spotkania autorskie, wystawy i warsztaty. I do śledzenia jego dokonań – wiadomo.